Galeria Cosplay'u: Wolf Justicar

Wolf Justicar reprezentuje Przysta� (Haven). W szeregach tej frakcji mo�emy spotka� zar�wno ludzi, jak i fantastyczne stworzenia (np. gryfy bojowe) i pot�ne istoty, w�r�d kt�rych na uwag� niew�tpliwie zas�uguj� archanio�owie. Przysta� cechuje si� wieloma zachowaniami defensywnymi. Posiada silne i zwarte formacje, wspierane zakl�ciami leczniczymi. W walce powoli, acz nieustannie napieraj� na przeciwnika, ostatecznie go pokonuj�c i ponosz�c przy tym minimalnie mo�liwe straty we w�asnych szeregach.

Regulamin

Postanowienia oglne

1. Organizatorem konkursu jest GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Krakw KRS: Sd rej. Krakwrdmiecie XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapita akcyjny 700 000 PLN (opacony w caoci).

zobacz cay regulamin konkursu

gry online