Galeria Cosplay'u: Wolf Justicar

Galeria Cosplay'u: Sukkub

Galeria Cosplay'u: Ariana

Galeria Cosplay'u: Mroczny Asasyn

Galeria Cosplay'u: Ishuma

Galeria Cosplay'u: Kat

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków KRS: Sąd rej. Kraków–Śródmieście XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

zobacz cały regulamin konkursu

gry online