Galeria Cosplay'u: Ariana

Ariana nale�y do Nekropolii (Necropolis). Frakcja ta stara si� powoli, aczkolwiek skutecznie, os�abia� swoich wrog�w poprzez stosowanie trucizn i magii pozwalaj�cej wysysa� �ycie z przeciwnik�w. Nekropolia ponadto przywo�uje do walki mn�stwo s�abszych jednostek i o�ywia te, kt�re ju� poleg�y na polu bitwy. W walce herosi Nekropolii wysy�aj� s�abe stworzenia do walki jako mi�so armatnie i w tym samy czasie wyka�czaj� wrogie szeregi czarami magii mroku.

Regulamin

Postanowienia oglne

1. Organizatorem konkursu jest GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Krakw KRS: Sd rej. Krakwrdmiecie XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapita akcyjny 700 000 PLN (opacony w caoci).

zobacz cay regulamin konkursu

gry online