Galeria Cosplay'u: Mroczny Asasyn

Mroczny Asasyn jest jednostką neutralną. Postacie neutralne nie tworzą regularnej armii, więc jako takie, wojska neutralne nie posiadają właściwej dla siebie taktyki czy stylu walki. Wszystko zależy od poszczególnych, niezależnych od siebie jednostek. Jako wojownicy bez dowódcy, są kompletnie wolni i mogą służyć w każdej armii, która ich przyjmie i odpowiednio wynagrodzi. Wiele neutralnych jednostek posiada zdolności specjalne, charakterystyczne tylko dla tego jednego rodzaju wojsk.

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków KRS: Sąd rej. Kraków–Śródmieście XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

zobacz cały regulamin konkursu

gry online