Galeria Cosplay'u: Kat

Kat reprezentuje Twierdz� (Stronghold). To brutalna i nieprzewidywalna frakcja. Z ca�� pewno�ci� stosuj� agresywny styl walki, lecz nie da si� w stu procentach przewidzie� zachowania wojownik�w Twierdzy ze wzgl�du na ich mo�liwo�� wpadania w sza� bojowy. Zast�py ork�w i szaman�w tej frakcji korzystaj� ze zwyk�ej, brutalnej si�y w celu pokonania swoich przeciwnik�w. Poprzez po�wi�canie s�abszych jednostek, wzmacniaj� te silniejsze, kt�rych zadaniem jest rozgromienie wrog�w w bitwie.

Regulamin

Postanowienia oglne

1. Organizatorem konkursu jest GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Krakw KRS: Sd rej. Krakwrdmiecie XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapita akcyjny 700 000 PLN (opacony w caoci).

zobacz cay regulamin konkursu

gry online